سوابق

طبقه بندی مشاغل و سازماندهی در صنایع:

آب و برق، دخانیات، صنعت خودرو، فولاد و ریخته گری، نساجی، بنادر کشتیرانی، کاشی سازی،کل صنعت آلومینیوم در سراسر کشور در سال 1372 (آلومینیوم ایران، آلومینیوم المهدی، آلومینای ایران)، صنایع خانگی، نوشابه سازی، ماشین سازی، کفش و چرم، سیم و کابل، داروسازی، کشتی سازی، قالب سازی، صنایع پلاستیک، شرکت های خدماتی، خودروسازی و ..

لازم به ذکر است که دفتر مشاوره ی برفر در 40 سال گذشته بیش از یکصدوپنجاه پروژه در این زمینه ها به انجام رسانیده است که سازمان دهی و طبقه بندی مشاغل تعدادی از صنایع منحصراً بوسیله ی این دفتر انجام شده است از جمله: بنادر و کشتیرانی(سازمان بنادر و تایدواتر)، کل صنعت آلومینیوم کشور (آلومینیوم سازی اراک، آلومینای اراک، آلومینیوم المهدی(جنوب) و مجتمع آلومینیوم بندرعباس (هرمزال))، قالب های بزرگ صنعتی خودرو (ایران خودرو و سایپا) وکل شرکت دخانیات در سراسر ایران.

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

دستورالعمل های مدیریت منابع انسانی، اداری، استخدامی، جذب نیرو، کارگزینی و آیین نامه های انضباطی کار در صنایع و شرکت های مختلف

سیستم های بهره وری

اجرای سیستم های بهره وری وارزشیابی عملکرد در موسسات و کارخانجات مختلف

زمان سنجی ومطالعه ی کاروزمان

اجرای پروژه های متعدد زمان سنجی و مطالعه ی کار وزمان در صنایع و کارخانجات مختلف

آخرین پروژه های انجام شده

شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس – کمیته ملی المپیک – پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس (بزرگترین پالایشگاه نفتی)

مشتریان ما

طبقه بندی مشاغل وسازماندهی در کارخانه ی آلومینیوم سازی در کل کشور

طراحی سایت شرکت Studio Design RM در کشور استرالیا

طبقه بندی مشاغل در کارخانجات دخانیات ایران در چهار مرحله

زمان سنجی و مطالعه ی کار وزمان در کارخانه ی یزدباف منتج به تعیین نغرات در خطوط تولید و واحدهای پشتیبانی