سوابق

طبقه بندی مشاغل و سازماندهی در صنایع:

آب و برق، دخانیات، صنعت خودرو، فولاد و ریخته گری، نساجی، بنادر کشتیرانی، کاشی سازی، آلومینیوم سازی، صنایع خانگی، نوشابه سازی، ماشین سازی، کفش و چرم، سیم و کابل، داروسازی، کشتی سازی، قالب سازی، صنایع پلاستیک، شرکت های خدماتی، خودروسازی و ..

لازم به ذکر است که دفتر مشاوره ی برفر در 40 سال گذشته نزدیک به یکصدوپنجاه پروژه در این زمینه ها به انجام رسانیده است که سازمان دهی و طبقه بندی مشاغل تعدادی از صنایع منحصراً بوسیله ی این دفتر انجام شده است از جمله: بنادر و کشتیرانی(سازمان بنادر و تایدواتر)، کل صنعت آلومینیوم کشور (آلومینیوم سازی اراک، آلومینیوم المهدی(جنوب) و مجتمع آلومینیوم بندرعباس (هرمزال))، قالب های بزرگ صنعتی خودرو (ایران خودرو و سایپا) وکل شرکت دخانیات در سراسر ایران.

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

دستورالعمل های مدیریت منابع انسانی، اداری، استخدامی، جذب نیرو، کارگزینی و آیین نامه های انضباطی کار در صنایع و شرکت های مختلف

سیستم های بهره وری

اجرای سیستم های بهره وری وارزشیابی عملکرد در موسسات و کارخانجات مختلف

زمان سنجی ومطالعه ی کاروزمان

اجرای پروژه های متعدد زمان سنجی و مطالعه ی کار وزمان در صنایع و کارخانجات مختلف

طراحی سایت

طراحی بیش از 20 سایت بزرگ در مشاغل مختلف. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

مشتریان ما

طبقه بندی مشاغل وسازماندهی در کارخانه ی آلومینیوم سازی اراک (ایرالکو)

طراحی سایت شرکت Studio Design RM در کشور استرالیا

طبقه بندی مشاغل در کارخانجات دخانیات ایران

زمان سنجی و مطالعه ی کار وزمان در کارخانه ی یزدباف منتج به تعیین نغرات در خطوط تولید و واحدهای پشتیبانی